Bærtas valper, 8 vecker.

06.01.2020 ble Bærtas valper 8 vecker.
Fra venster:
Mistborn Lonestar
Mistborn Link To The Past
Mistborn Leap Of Faith

*Ingen te salu*