Västernorrlands Kennelklubb, Sundsvall, Svensk Vinnar Utställning, Internationell. 20.04.2019


Dommer: Eva Jönsson, Sverige
Taa Palati’s Dart Dixon: Excellent, Ck, nr 1 öppen klass, nr 2 beste hane med cert, res cacib och championat !
Noble Art Diamonds To Dust: Excellent, Ck, nr 1 champion klass, nr 4 beste tik med cacib.
Taa Palati’s Felicitous Choice: Excellent, Ck, nr 2 veteran klass.