SE Uch DK Uch Noble Art Fascination.

18 August 2019 blev Floyd Svensk Utställnings champion.
12 Oktober 2019 blev han også Dansk Utställnings champion.
Svensk Utställnings Champion.
Dansk Utställnings Champion.