Vinterspecialen Valpshow, Svenska Dobermann Klubben, Nykvarn. 10.02.2024

Domare: Felicia Lemmeke, Sverige

Mistborn Talisman: 1# Hp, Bir-Valp och BIG-5 Valp!!