Noble Art Diamonds To Dust

Trevligt medelande från Norsk Pomeranian Klubb
Carro blev Mestvinnande Veteran Tik 2021!
Vi er så stolta over vår gamla dam som har haft flera Bir Veteran och Bim Veteran plasseringar och even en Bis 1 Veteran plassering i Norge, 2021.