Klubben for Små Selskabshunde, Næstved, 07.10.2017

Dommer: Tony Alcock.

Noble Art Exclusive Design: Vg.

Noble Art Diamonds To Dust: Excellent, Ck, nr 1 championklass, beste tik med Dansk Cert och Bim. Dansk Champion och Toy Winner 2017 + Bis Bim 4

Dommer Bis Bim: Tony Alcock.

Taa Palati’s Felicitous Choice: Excellent, Ck, Bir veteran, 2 beste tik med res Cert och Veteran Toy Winner 2017.